Wyświetlanie więcej niż 5 maili na jednym ekranie iOS-a

Paweł 24 sierpnia 2012 0

Domyślnie iPhone jest w stanie wyświetlić naraz pięć maili z dwoma wersami podglądu wiadomości. Chciałbyś zwiększyć tę ilość? Wystarczy zajrzeć do ustawięń systemowych.Wchodząc kolejno w Ustawienia > Poczta, kontakty, inne znajdziesz opcję Podgląd. Tutaj możesz wybrać, jak wiele wersów każdego maila ma być odsłoniętych w widoku odebranych wiadomości. Jeżeli wybierzesz opcję Brak, to żaden podgląd nie zostanie wyświetlony, a jego miejsce zajmą kolejne maile, jak na screenie wyżej.

Ustawiając podgląd pięciu wierszy, na jednym ekranie zmieścisz maksymalnie trzy maile.