Dodanie przycisków „następna” oraz „wyszukaj na stronie” w IE9 na WP Mango

Paweł 7 listopada 2011 1
Dodanie przycisków „następna” oraz „wyszukaj na stronie” w IE9 na WP Mango

Interfejs systemu Windows Phone 7 jest co najmniej magnetyzujący i przyciąga wszelakich fanów minimalizmu, funkcjonalności i użyteczności. I jest to jak najbardziej prawda. Choć powtarzałem to już milion razy, mobilny system Microsoftu jest systemem minimalistycznym i koncern z Redmond doskonale zdaje sobie sprawę z tego faktu. Dlatego też idąc z duchem aktualizacji, Microsoftowi nie w głowie umieszczać w systemie grono niepotrzebnych funkcji lub opcji – to po prostu ma działać. Niestety, w przypadku przeglądarki Internet Explorer 9, która wtargnęła na smartfony WP wraz z aktualizacją Mango, doza minimalizmu okazała się być zbyt mocna i pominięto implementację takich przycisków jak „Dalej” czy „Wyszukaj na stronie”. Jak to naprawić?Okazuje się, że nie jest to trudne, choć wielu może stwierdzić, że na pewno niepotrzebne. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz wyposażyć swoją przeglądarkę IE9 we wspomniane wcześniej przyciski, podążaj za instrukcjami zamieszczonymi poniżej:

  1. Otwórz dowolną stronę internetową przy pomocy Internet Explorera;
  2. Naciśnij przycisk opcji;
  3. Wybierz opcję Dodaj ulubione;
  4. Określ dowolną nazwę dla twojego nowego przycisku, mając na uwadze jego rolę;
  5. Jeżeli chcesz utworzyć skrót odpowiedzialny za przechodzenie do następnej strony, w polu adresu wpisz: javascript:history.forward(). Zaś jeśli chcesz dodać przycisk wyszukiwania na stronie, skopiuj następujący ciąg znaków: javascript:(function(){function G(){var pf=doc.getElementById(‘pf’);var qt=doc.getElementById(‘qt’);if(null==pf){pf=doc.createElement(‘div’);pf.id=’pf’;var s=pf.style;s.position=’absolute’;s.zIndex=’99′;s.top=(scT||scBT)+’px’;s.left=(scL||scBL)+’px’;s.width=’100%’;s.backgroundColor=’#FFFF00′;pf.appendChild(doc.createTextNode(‘Search: ‘));qt=doc.createElement(‘input’);qt.id=’qt’;qt.type=’text’;pf.appendChild(qt);var sb=doc.createElement(‘input’);sb.type=’button’;sb.value=’Find’;sb.onclick=function(){P(qt.value)};pf.appendChild(sb);doc.body.appendChild(pf);}else{pf.style.display=’inline’;count=0;}}function P(s){document.getElementById(‘pf’).style.display=’none’;if(s===”)return;var n=srchNode(document.body,s.toUpperCase(),s.length);alert(„Found „+count+” occurrence”+(count==1?””:”s”)+” of ‘”+s+”‘.”);pf.parentNode.removeChild(pf);return n;}function srchNode(node,te,len){var pos,skip,spannode,middlebit,endbit,middleclone;skip=0;if(node.nodeType==3){pos=node.data.toUpperCase().indexOf(te);if(pos>=0){spannode=document.createElement(„SPAN”);spannode.style.backgroundColor=”red”;middlebit=node.splitText(pos);endbit=middlebit.splitText(len);middleclone=middlebit.cloneNode(true);spannode.appendChild(middleclone);middlebit.parentNode.replaceChild(spannode,middlebit);++count;skip=1;}}else{if(node.nodeType==1&&node.childNodes&&node.tagName.toUpperCase()!=”SCRIPT”&&node.tagName.toUpperCase!=”STYLE”){for(var child=0;child<node.childNodes.length;++child){child=child+srchNode(node.childNodes[child],te,len);}}}return skip;}var count=0,scL=0,scT=0,scBL=0,scBT=0;var w=window,doc=document;if(typeof doc.body!=’undefined’&&typeof doc.body.scrollLeft!=’undefined’){scBL=doc.body.scrollLeft;scBT=doc.body.scrollTop;}if(typeof doc.documentElement!=’undefined’&&typeof doc.documentElement.scrollLeft!=’undefined’){scL=doc.documentElement.scrollLeft;scT=doc.documentElement.scrollTop;}G();})()
  6. Zapisz przyciski i używaj do woli.